Miljøpolitik hos Scan-Clean ApS

Scan-Clean ApS: 

Forpligter sig som minimum:

  • til at overholde de vilkår, der direkte er pålagt af myndighederne, dvs. overholde gældende lovgivning på området.
  • til at opfylde organisationens bindende forpligtelser, og beskytte miljøet, forebygge forurening, og andre specifikke forpligtelser, der er relevante for organisationens rammer og vilkår.

Vil løbende arbejde for en forbedret miljødokumentation på egne kemiske produkter, herunder emballage. Vi vil desuden motiverer kunder, leverandører og egne medarbejdere, til at gøre en ekstra indsats for miljøet, dette fremgår herunder:  

  • Anerkende den bekymring, som kemiske produkter giver anledning til, i naturen, i arbejdsmiljøet og i samfundet som helhed. Vi er opmærksomme på udviklingen af nye kemiske stoffer, og på officielle vurderinger af de kemiske stoffer inden for vores markedsområde. Vores viden bruger vi aktivt til, at erstatte kemiske stoffer, hvor der er begrundet mistanke om negative effekter på miljø og/eller sundhed, med stoffer som i mindre grad mistænkes for negative miljø- og sundhedsmæssige effekter. Gennem vores arbejde er mængden, subsidiært antallet, af kemiske stoffer, der kan have negative virkninger, i vores produkter reduceret til et minimum.

 

  • Kundernes tilfredshed med vores produkter og tillid til vores forretningsgrundlag er Scan-Clean’s livsgrundlag. Vi anser det derfor, som en grundlæggende forudsætning for vores virksomheds eksistens, at vores kunder altid modtager oplysninger om vores produkter på et sandfærdigt og tilstrækkeligt grundlag, når det er muligt for vores produkter, og at kundernes miljø- og arbejdsmiljømæssige interesser ikke tilsidesættes i forhold til vores egen fortjeneste.

 

  • At undlade at udføre forsøg på dyr med mindre, det er et lovkrav. Scan-Clean finder det uetisk og unødvendigt.

 

  • Scan-Clean er opmærksom på de problemer, der kan være ved beskæftigelse af mindreårige i visse typer arbejde. Vi opfylder naturligvis den danske lovgivning på området, men støtter desuden, at de internationale menneskerettighedsstandarder mod beskæftigelse af mindreårige efterleves – også hvor de mindreåriges beskæftigelse sker i andre lande.

 

  • Scan-Clean holdninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder er essentiel for et bæredygtigt globalt samfund. Vi vil derfor ikke lade vores indsats på disse områder begrænses til vores eget ”hegn”, men lægger ved valg og fravalg af vores leverandører vægt på – for så vidt gælder diskrimination, sundt og sikkert arbejdsmiljø og mindreåriges beskæftigelse – at de deler vores holdninger.

Vi vælger leverandører af kemiske produkter der lever op til ovennævnte.Vi vil fortsat arbejde mod en åben kommunikation med såvel kunder som myndigheder. Relevant dokumentation er tilgængelig for interesserede eksterne parter og udleveres ved skriftlig henvendelse.

 

Scan-Clean ApS Birkedam 18 6000 Kolding Tel. 75 83 83 99 E-mail: post@scan-clean.dk
© 2024 Scan-Clean ApS
Website by WebDesignCenter